Upacara Pembukaan Perayaan Ulang Tahun

SMP N 1 SLEMAN

Wingi kuwi tanggal 29 Juli 2011, SMP N 1 SLEMAN ngrayake ulang tahun kaping 65 tahun. Kabeh siswa lan guru pada nganggo seragam olah raga. Acarane yaiku upacara pembukaan dilanjutke jalan sehat. Kabeh siswa termasuk kelas IX G uwis pada baris ing lapangan sekolah. Aku waton ngadek ning mburine Yuni .

“Aku baris ning mburine Yuni wae, yaa .”kandaku marang Ambar karo Lita sing pas kuwi ndadek ning jejerku.

 “Ya aku mengko ning jejere Tyas.”omonge Ambar.

 “Ya uwis, aku ning jejere Ambar.”kandhane Lita.

Aku uwis baris ning mburine Yuni, Amabar ya uwis baris ning jejerku, Lita uga uwis baris ning jejere Ambar. Mau esuk aku nyempetke tuku permen ning Koperasi. Pas aku mangan permen, Yuni ngingetke aku.

“Yass, mangan permen kowe ?”pitakone Yuni.        

“Ho.o, ngapa ?”wangsulanku.

“Njaluk aku.”omonge Yuni.

“ya mengko wae, ndak dha weruh terus njaluk kabeh mengko.”wangsulanku marang Yuni

“Hahahha, ya ..”wangsulane Yuni

Sakjane Ambar uwis ndeloke aku karo Yuni, ning kok ya ora dong nek ngomongke permen. Ninga pas aku meneng-meneng ngenehke permen karo Yuni, Ambar teka-teka nglinguk ning arahku karo Yuni.

“Woo, aku njaluk permene ..”omonge Ambar. Aku karo Yuni inget-ingetan lan meng mesam-mesem bareng.

 

“Ya uwis, nyaa …”omongku karo ngenehke permen marang Ambar. Lita sing pas kuwi langsung ndeloke aku, Yuni karo Ambar banjung ngomong, “Ehh aku ya njaluk ..” ning ngarepe Yuni.

“Tyas kokk ..”wangsulane Yuni.

“Njaluk aku ..”omonge Lita ning ngarepku.

“Entek, hehhe .”wangsulanku.

“Asem.”wangsulane Lita karo menjep.

Upacara pembukaan uwis arep dilekasi. Nganti upacara pelepasan balon, kabeh pada ngingetke.

“Ehh balone kae arep ning ngomahku lhoo.”omonge Ambar.

“Ora ki, galo ning arah omahku.”wangsulane Ambar.

“Udur ming ngono we.”omongku nyela.

Teka-teka Yuni muni, ”Ehh mengko pas jalan sehat aku mlaku karo Lita yaa.”omonge karo nggandeng Lita.

“Oke, aku tak karo Ambar.”wangsulanku.

“Okee.”wangsulane Yuni.

Upacara uwis rampung, kelas IX kebagian mlaku ning bagian mburi. Ninga Pak Juju menehi peraturan yen mlakune telu-telu.

“Wehh, telu-telu we.”omongku.

“Ya uwis aku karo Alma karo Rery wae le mlaku.”omonge Yuni.

Akhire aku mlaku bareng Ambar karo Lita ning mburine Yuni, Alma karo Rery.

 

 

Rutene yaiku, metu seka gerbang sekolah banjur menggok kiwa ngliwati ngarep SMA N 1 SLEMAN. Banjur lurus terus ngliwati Ganjuran lan saklanjute. Tekan sekolahan kira-kira

uwis jam 10. Kabeh sing uwis tekan sekolahan banjur pada ngijolke kartu kado silang kanggo njupuk kado silang.

“Ehh langsung njupuk kado silang to ?”pitakonku marang Ambar lan Lita.

“Ho.o tto, ayyo.”wangsulane Ambar.

“Ya .”wangsulane Lita.

San uwis oleh kado silang kabeh pada buka kadone ning kelas. Kabeh pada ngicipi panganan sing ana ning njerone. Acara selanjute yaiku lomba-lomba, antarane lomba ciptalan maca puisi, story telling, lan sesorah. Nganti acara sing keri dewe yaiku pembagian doorprise. Amarga aku ana les bareng Adel, Alma lan Efa, awakdewe mulih dhisik.

“Ehh ayo, mulih kapan ?”pitakonku.

“Ya saiki wae yo.”wangsulane Adel.

“Ya ayyo.”wangsulane Efa.

Banjur aku, Adel. Alma lan Efa mulih dhisik jam stengah loro.

 

 

Nama   : Cahyaning Tyas Utami

No       : 09

Kelas   : IX G

Tugas   : Cerkak

Iklan